Forretningsbetingelser

Version 1.1 | 1. november 2020
 
Du (herefter benævnt Køber) handler med
Lindhardt A/S (herefter benævnt VIPsalesClub)
Nonnebuen 15
3400 Hillerød
CVR nummer 76 56 41 16
 
Forudsætning
Medlemskab af VIPsalesClub sker på grundlag af nærværende forretnings- og leveringsbetingelser, der er bindende for Køber.

Overdragelse af medlemsskab
Køber kan ikke overdrage Medlemskab til andre personer eller anvendes af andre end det registrerede medlem uden skriftligt samtykke fra VIPsalesClub – kontakt vipsalesclub@lindhardt.dk

Kvittering ved køb online
Efter køb vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til Købers oplyste e-mail
 
Kortoplysninger
Ved tilmelding til automatisk trækning giver Køber tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering Købers betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.
 
Priser og økonomi
Alle priser skal tillægges 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.
 
Abonnement Lindhardt VIPsalesClub
Abonnementet er bindende i den periode Køber har valgt fra tegningsdatoen, hvorefter det kan opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til udløb af din abonnementsperiode til vipsalesclub@lindhardt.dk. Såfremt Køber opsiger dit abonnement, vil Køber efter sidste abonnementsmåned ikke længere have adgang til VIPsalesClub og tilhørende services.
 
Levering
Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen regnes derfor som leveret.
 
Refundering
Påbegyndt abonnement refunderes ikke.
 
Reklamation
Enhver form for reklamation skal rettes direkte til Lindhardt A/S via mail til vipsalesclub@lindhardt.dk.
 
Spørgsmål til dit køb
Ved spørgsmål til Købers køb, kontakt os via mail vipsalesclub@lindhardt.dk.
 
Persondatapolitik
Når Køber handler på www.vipsalesclub.dk, skal Køber som minimum oplyse firmanavn, navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre Købers konkrete bestilling.
 
Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Købers oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjemand, bortset fra videregivelse med henblik på at gennemføre Købers bestilling for eksempel oplysninger der videregives til en samarbejdspartner. Som registreret har Køber altid mulighed for aktindsigt, og Køber kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 
Adgang til VIPsalesClub
Det er Købers eget ansvar at sikre, at Køber bliver bekendt med kvitteringer og at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode med videre ikke forsvinder i en SPAM-mappe i Købers mailindbakke.
VIPsalesClub står naturligvis til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres til at kontakte kundeservice på vipsalesclub@lindhardt.dk hvis der opleves problemer.

Aflysninger
VIPsalesClub forbeholder sig retten til at aflyse online arrangementer og fysiskse salgsnetværk ved sygdom, eller andre uforudsete hændelser, eksempelvis ved en pandemi.

Ansvar
Hverken Lindhardt eller rådgiverne/undervisere kan drages til ansvar for behandlinger, råd eller anden form for information/rådgivning, medlemmer formidler til tredje part - før, under og eller efter afholdelse af arrangementet.
 
Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af materialer og undervisningsmateriale fra VIPsalesclub sker på et lovligt grundlag.

VIPsalesClub og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, VIPsalesClub tilvejebringer for Køber.

Såfremt VIPsalesClub konstaterer, at Køber eller dennes samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet anses dette for væsentlig misligholdelse af parternes aftale, ligesom VIPsalesClub for VIPsalesClub forbeholder sig retten til at sende en faktura svarende til køb af de nødvendige antal brugerlicenser, som den uberettiget brug ville have indebåret.

Beskyttelse af VIPsalesClub rettigheder
Køber opnår ingen ret til VIPsalesClub immaterielle rettigheder ved køb af medlemskab, ligesom Køber ved afgivelsen af sin ordre anerkender, at Køber vil afholde sig fra at udnytte, misbruge eller på anden måde snylte på det materiale, som er udleveret eller på anden måde er stillet til rådighed for Køber.

Alle VIPsalesClub produkter er omfattet af ophavsretslovens beskyttelsesområde, der blandt andet beskytter litterære værker, billeder, videoer, layout mv. jf. ophavsretslovens § 1, stk. 1.

Såfremt det konstateres, at Køber uberettiget gør indgreb i VIPsalesClub ophavsrettigheder, forbeholdes det at retsforfølge krænkelsen, herunder med krav om erstatning, rimeligt vederlag jævnføre ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1, samt godtgørelse for ikke økonomisk skade jævnføre ophavsretslovens § 83, stk. 3.

Uoverensstemmelse
Mellem VIPsalesClub og Køber om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Hillerød og afgøres efter dansk ret.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 744 366, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
C/O Lindhardt A/S
Nonnebuen 15
3400 Hillerød
Telefon: 22 744 366
CVR 7656 4116


Lindhardt | Nonnebuen 15 | 3400 Hillerød | Tlf.: 22 744 366